Logo

Samarbeid med skolen

Strai barnehage har lenge hatt god dialog med Torridal skole angående overføring av barn til skolen.Vi har overgangssamtaler på hvert enkelt barn, der lærere fra skolen blir invitert ned i barnehagen til oss.Torridal  skole er den skolen flest av barna i barnegruppen sokner til. I enkelttilfeller, der barna skal på andre skoler, tar vi opp dette i hvert enkelt tilfelle – både med barnets hjem og den aktuelle skolen. Dette gjøres for å bedre overgangen fra barnehage til skole, og la skolen få ta del i våre erfaringer om og med barna fra deres tid her i barnehagen. I tillegg til å overføre informasjon, besøker vi skolen, går skoleveien - treffer rektor, ser på SFO og blir litt kjent med skolen. Dette trygger også barna i overgangen fra barnehage til skole.

Kristiansand kommune lagde våren -10 et standardskjema for alle barnehagene for bruk i overgangen barnehage - skole. Skjemaet fylles ut på hvert enkelt barn og leveres på overføringsmøte - selvfølgelig med foreldrenes samtykke og underskrift. 

Vårt mål er at barna skal ha en så god skolestart som mulig! I tilfelle der PPT er inne og også med minoritetsspråklige barn - har vi litt andre rutiner for å sikre en god overgang og god skolestart!

Spør personalet hvis dere lurer på noe!

Bilde_Samarbeid med skolen

Telefonnummer

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba@start.no

^