Logo

Neglespretten

Månedsplaner:
Her vil dere finne månesplanene og kan laste de ned:

Månedsplanen for oktober -19 ligger her! Foreldrekontakt for Neglespretten er Helene Scheie, referat fra foreldremøtet ligger her

Neglespretten består av 3 og 4 åringer (24 til sammen) og 4 voksne + ekstraassistenter og spesialpedagoger. Dette er en naturavdeling som legger stor vekt på aktiviteter i skog og mark. Vi ønsker først og fremst at barna skal trives i naturen med alle variasjoner og kontraster den byr på gjennom året. Å være voksen sammen med barn i naturen er ofte en stor og mangesidig opplevelse. På tur inn i skogen gjør fantasien at stubben blir til et skummelt troll, nedoverbakken er fulle av bevegelsesglede og maurtua er en levende storby. Marihøna som under matpausen kryper oppover fingeren, studeres forsiktig og vises omsorg. Den smale rådyrstien skaper en undring som nærmest er uendelig og vannet i bekken er et eldorado for lek. I tillegg til alt dette vil vi prøve å gi barna en grunnleggende forståelse for sammenhenger i naturen og å lære dem å bli glad i naturen. Da lager vi interessante opplegg,  er engasjerte voksne og tilrettelegger for aktiviteter som er tilpasset hver og en i barnegruppa.

Hovedmål for naturtemaet: Barna skal få ulike erfaringer og kunnskap om naturen - som de vil ta med seg videre:

 • Mer detaljerte og spesifikke mål når vi er ute i naturen vil være at barna:
 • blir tryggere i naturen og finn glede i å ferdas ute, uavhengig av vær.
 • blir utholdende og kroppslig sterke ved den fysiske utfoldelsen i barnehagen og gjennom jamnlig turgåing.
 • blir flinkere til å nytte naturmateriale i ulike sammenhenger. Det kan være i td i spontan rollelek eller i formingsaktiviteter.
 • utvikler evnen til innlevelse og respekt for seg selv og andre – eksempelvis å hjelpe hverandre, dele med hverandre, samle opp rusk som er slengt ute i naturen, være forsiktig med alt som fins i naturen osv.
 • blir nysgjerrige og vil vite mer om ting de opplever og ser rundt seg i naturen.
 • lære ulike begreper hva angår natur og naturbruk.

Hvordan vil vi jobbe for å oppnå målene vi har satt oss?

 • Som viktige rollemodeller for barna vil vi voksne oppmuntre og motivere barna til turer i skog og mark uansett vær og årstid. Vi kommer til å dele barnegruppa opp i tre grupper og tilpasser turlengden og innhold etter de.
 • Vi ønsker å ta aktivt del i barnas lek, utforsking og læring i naturen. Det betyr at en må tone seg ned og oppleve sammen med barna på deres nivå.
 • Hele naturen med dets mangfold og variasjon er som en kjempestor gymsal. Vi vil legge til rette for at barna får varierte naturopplevelser som stimulerer og styrker viktige motoriske ferdigheter som balanse, koordinasjon og styrke. Det kan være å gå mye i ulendt terreng, balansere over en tømmerstokk eller klatre i tau opp en bratt skrent. I tillegg har vi en veldig fin naturlekeplass som motiverer barna til fysisk aktivitet.
 • Vi vil være opptatt av alt barna finner på sin vei og fabulere sammen med de hva det er og hva det kan brukes til. Med lupe og handbok vil vi finne ut mest mulig om det vi finner på vår vei.
 • Vi ønsker at barna ikke bare skal vise hensyn til hverandre men også til det alt som er i naturen. Gjennom miljøukene får de kunnskaper og erfaring om søppelhandtering og viktigheten av det. Men også når barna leker og ferdes i naturen er det viktig med rette holdninger og handlinger. Det kan være å la egg i fuglereir ligge i fred, ikke trakke på småkryp som kravler på bakken og sette frosken tilbake i vannpytten hvor en fant den.
 • For å opprettholde barnas nysgjerrighet i naturen kreves det aktive og engasjerte voksne med kunnskap om natur. Vi vil være lydhøre for hva barna synes er interessant og legge forholdene til rette for å utvide den horisonten (arts-samlinger eller tema dager/uker om ulike dyr, fisker, fugler osv ).
 • Vi ønsker at barna skal få mest mulig erfaring med konkrete ting i deres begreps- og forståelseslæring. Vi vil gå i naturen, samle inn og lage utstillinger av ulike slag slik at barna får bruke alle sansene når de lærer seg nye begreper.

Satsingsområdene for avdelingen

Steg for Steg
For å øke barnas sosiale kompetanse bruker vi et opplegg som heter Steg for steg. Det er delt opp i tre hovedområder: empati(evnen til å leve seg inn i andres tanker/følelser), problemløsning og mestring av sinn. I månedsplanene vil vi legge ved mer informasjon om Steg for steg og måten vi jobber på.

 • Målet med Steg for steg er å styrke barnas sosiale ferdigheter i formelle og uformelle situasjoner. Erfaringsmessig er barna flinke til å sette ord på følelser og løse gitte konflikter i plenum. Utfordringen blir å ta kunnskapen med ut i praksis.

TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling)
Vi vil jobbe systematisk med å registrere barnas språkutvikling og bruker i den anledning en metode som heter TRAS.

Språklig utvikling forutsetter opplevelser og nye erfaringer. Vi vil prøve å gi barna varierte opplevelser både på tur og i barnehagen som stimulerer språkutviklinga. Det kan gjøres blant annet ved å gjøre språklæring til en gøy opplevelse. Videre kan vi stimulere barna til rollelek der den voksne sin oppgave er å være deltakende og bevisst på språket. Høytlesning for barna utvider ordforrådet deres og i samling øver barna sanger, dramatiserer eventyr og leker med språket gjennom rim, regler og ellinger. Til slutt legger vi vekt på å samtale med barna enten på tomannshand eller i samlingstunda.

 • Målet med TRAS er at det skal gi personalet faglig trygghet og godt grunnlag for vurdering med tanke på videre henvisning til PPT.

Praktiske opplysninger om klær og utstyr
”Riktige klær og sko til riktig vær og føreforhold” kan sies å være vårt slagord. Det er synd hvis turgleden og motivasjonen til å gå tur blir ødelagt fordi skoene er for kalde eller støvlene lekker vann. Spør oss i barnehagen om du/dere er usikker på riktig utstyr! Barna skal alltid ha et ekstra skift i barnehagen. På ordentlige regnværsdager trenger vannet inn uansett og da må en gjerne skifte alt fra topp til tå. Et lite tips; Ull kan ikke erstattes av bomull når det gjeld evne og kvalitet til å holde på kroppsvarmen.

Husk å merke med navn!

Vi ønsker at barna skal gå på tur med sin egen sekk. Det lærer dem til å passe på tingene sine og være bevisst nyttige ting å ha med når vi går tur.

 • Drikkeflaske.
 • Sitteunderlag.
 • Ekstra klær (kan være ekstra t-skjorte, truse og sokkepar ).
 • Dagsaktuelle ting.

For mer informasjon om avdelingen vår - se årsplanen 2019-20.

Bilde_Neglespretten

Telefonnummer

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

 

^